Πιάτα ημέρας

DELIVERY: 22 26 01 01 

Κάθε μέρα ετοιμάζουμε κάτι ξεχωριστό! Στα πιάτα ημέρας θα βρείτε επιλογές Vegan, Vegetarian, Paleo... 

On line κάθε εβδομάδα!